Voorwaarden

Condities bij inseminatie van uw merrie

– Op ons bedrijf gelden de algemene dekvoorwaarden van de Bond KWPN hengstenhouders, zoals deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht, incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen.
– Bij eerste inseminatie of bij aanlevering van uw merrie op ons station, dient u de juiste gegevens van merrie en eigenaar door te geven. Het paspoort van de merrie moet achterblijven op ons station zolang de merrie bij ons aanwezig is.
– Fam. Veninga en/of hengstenhouderij Veninga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, ziekte, EVA/ CEM besmetting en letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderzins. Merries en veulens verblijven op het bedrijf voor risico van de eigenaar.
– Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2023. Hiervan kan omwille van de sport worden afgeweken.

Pensionkosten
– Contante betaling van stalling is gewenst: merries zonder veulen € 8,– per dag excl., merries met veulen € 10,– per dag excl.
– De merrie dient voldoende gevaccineerd te zijn tegen influenza en bij voorkeur ook voor rhinopneumonie.

Dekgelden
– Sperma bestellen is dagelijks mogelijk voor 09:00 uur via 06-53235046 telefonisch of app.
– Alle dekgelden zijn exclusief 9% BTW, stamboek- en afdrachtkosten, veterinaire begeleiding en eventuele verzendkosten. De daadwerkelijke verzendkosten worden in rekening gebracht.
– Indien sperma voor een embryospoeling/ ICSI bedoeld is, moet dit bij de eertse bestelling aan ons worden doorgegeven.
– Bij embryotransplantatie en ICSI is er dekgeld verschuldigd per embryo.
– Bij gebruik van sperma van S.W.S. hengsten van andere stations berekenen wij de daadwerkelijke verzendkosten door aan de eigenaar van de merrie, ook van in Nederland gestationeerde hengsten.
– Bij elke verzending worden er transportkosten (voor hengsten uit het buitenland ook certificaatkosten) in rekening gebracht. De transportkosten vervallen als het sperma zelf wordt afgehaald. Wij berekenen de kosten (dekgeld, verzendkosten, certificaten) rechtstreeks door        aan de merriehouder. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
– Om in aanmerking te komen voor de gustreductie dient een schriftelijke dierenartsverklaring vóór 1 oktober 2023 in ons bezit te zijn. Dit geldt ook voor de merries die wij met SWS-sperma hebben bediend.
–  Afgifte dekbewijs of gegevens doorgeven aan het stamboek vindt plaats in het 4e kwartaal van het jaar van dekking, doch pas na betaling/ ontvangst dekgeld.
– Voor inseminaties met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes wordt een inseminatievergoeding berekend.

Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek-en betalingsvoorwaarden en verklaart hierdoor automatisch akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

 Dienstverlening
 
Erkend SWS-en inseminatiestation
– Alle SWS hengsten beschikbaar via ons station
– Advisies bij hengstenkeuze
– Aankoop veulen/paard rechtstreeks van de fokker
– Verkoop dressuurpaarden

Dierenarts

De begeleiding op ons bedrijf is in handen van dierenartsenpraktijk Fort te Zuidwolde.
Op ons station betaalt u voor opvoelen en/of scannen € 17,50 excl. per keer per merrie (extra behandelingen en medicijnen zijn hier niet bij inbegrepen!).
De veterinaire kosten worden rechtstreeks door dierenartsenpraktijk Fort aan u in rekening gebracht.