Voorwaarden

Merries en veulens verblijven op het bedrijf voor risico van de eigenaar, ook tijdens eventueel transport en het dekken c.q. insemineren.

Contante betaling van stalling is gewenst: merries zonder veulen € 6,- per dag excl., merries met veulen € 9,- per dag excl.

Het dekseizoen eindigt op 1 september.

In verband met aanlevering van merriegegevens, verzoeken wij u bij eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs, voorzien van lidnummer van de eigenaar, aan ons te overhandigen.

De merrie dient voldoende gevaccineerd te zijn tegen influenza, tetanus en rhinopneumonie.

Dekgelden

Alle dekgelden zijn exclusief 6% BTW, stamboek- en afdrachtkosten, veterinaire begeleiding en eventuele verzendkosten. De daadwerkelijke verzendkosten worden in rekeing gebracht.

Bij gebruik van sperma van S.W.S. hengsten van andere stations berekenen wij de daadwerkelijke verzendkosten door aan de eigenaar van de merrie, ook van in Nederland gestationeerde hengsten.

Wanneer uw merrie niet drachtig is geworden kunt u tot 1 oktober 2020 een gustverklaring inleveren. Dit geldt ook voor de merries die wij met SWS-sperma hebben bediend.

Op ons bedrijf gelden de algemene dekvoorwaarden van de Bond KWPN hengstenhouders, zoals deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht, incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen.

Dierenarts

De begeleiding op ons bedrijf is in handen van dierenartsenpraktijk Fort te Zuidwolde. 

Op ons station betaalt u voor opvoelen en/of scannen € 15,- excl. per keer per merrie (extra behandelingen en medicijnen zijn hier niet bij inbegrepen!).

De veterinaire kosten worden rechtstreeks door dierenartsenpraktijk Fort aan u in rekening gebracht.