Voorwaarden

- Merries en veulens verblijven op het bedrijf voor risico van de eigenaar, ook tijdens eventueel transport en het dekken c.q. insemineren.

  Contante betaling van stalling is gewenst: merries zonder veulen € 8,- per dag excl., merries met veulen € 10,- per dag excl.

- In verband met aanlevering van merriegegevens, verzoeken wij u bij eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs, voorzien van lidnummer van de eigenaar, aan ons te overhandigen.

  De merrie dient voldoende gevaccineerd te zijn tegen influenza, tetanus en rhinopneumonie.


- Sperma bestellen is dagelijks mogelijk voor 09:00 uur via 06-53235046 

- Indien sperma voor een embryospoeling/ ICSI bedoeld is, moet dit bij de eertse bestelling aan ons worden doorgegeven. 


- Bij embryotransplantatie en ICSI is er dekgeld verschuldigd per embryo.


- Fam. Veninga en/of hengstenhouderij Veninga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, ziekte, EVA/ CEM besmetting en letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderzins. 

- Het dekseizoen eindigt op 1 september. Hiervan kan omwille van de sport, worden afgeweken. 

Dekgelden

- Alle dekgelden zijn exclusief 6% BTW, stamboek- en afdrachtkosten, veterinaire begeleiding en eventuele verzendkosten. De daadwerkelijke verzendkosten worden in rekening gebracht.

- Bij gebruik van sperma van S.W.S. hengsten van andere stations berekenen wij de daadwerkelijke verzendkosten door aan de eigenaar van de merrie, ook van in Nederland gestationeerde hengsten.

- Om in aanmerking te komen voor de gustreductie dient een schriftelijke dierenartsverklaring vóór 1 oktober 2021 in ons bezit te zijn. Dit geldt ook voor de merries die wij met SWS-sperma hebben bediend.

-  Afgifte dekbewijs of gegevens doorgeven aan het stamboek vindt plaats in het 4e kwartaal van het jaar van dekking, doch pas na betaling/ ontvangst dekgeld. 


Op ons bedrijf gelden de algemene dekvoorwaarden van de Bond KWPN hengstenhouders, zoals deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht, incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen.

- Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek-en betalingsvoorwaarden en verklaart hierdoor automatisch akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Dierenarts

De begeleiding op ons bedrijf is in handen van dierenartsenpraktijk Fort te Zuidwolde. 

Op ons station betaalt u voor opvoelen en/of scannen € 15,- excl. per keer per merrie (extra behandelingen en medicijnen zijn hier niet bij inbegrepen!).

De veterinaire kosten worden rechtstreeks door dierenartsenpraktijk Fort aan u in rekening gebracht.