Voorwaarden

- Merries en veulens verblijven op het bedrijf voor risico van de eigenaar, ook tijdens eventueel transport en het dekken c.q. insemineren.

  Contante betaling van stalling is gewenst: merries zonder veulen € 8,- per dag excl., merries met veulen € 10,- per dag excl.

- In verband met aanlevering van merriegegevens, verzoeken wij u bij eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs, voorzien van lidnummer van de eigenaar, aan ons te overhandigen.

  De merrie dient voldoende gevaccineerd te zijn tegen influenza, tetanus en rhinopneumonie.


- Sperma bestellen is dagelijks mogelijk voor 09:00 uur via 06-53235046 

- Indien sperma voor een embryospoeling/ ICSI bedoeld is, moet dit bij de eertse bestelling aan ons worden doorgegeven. 


- Bij embryotransplantatie en ICSI is er dekgeld verschuldigd per embryo.


- Fam. Veninga en/of hengstenhouderij Veninga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, ziekte, EVA/ CEM besmetting en letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderzins. 

- Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2022.  Hiervan kan omwille van de sport, worden afgeweken. 

Dekgelden

- Alle dekgelden zijn exclusief 9% BTW, stamboek- en afdrachtkosten, veterinaire begeleiding en eventuele verzendkosten. De daadwerkelijke verzendkosten worden in rekening gebracht.

- Bij gebruik van sperma van S.W.S. hengsten van andere stations berekenen wij de daadwerkelijke verzendkosten door aan de eigenaar van de merrie, ook van in Nederland gestationeerde hengsten.
   Bij elke verzending worden er transportkosten (voor hengsten uit het buitenland ook certificaatkosten) in rekening gebracht. De transportkosten vervallen als het sperma zelf wordt afgehaald. Wij berekenen de kosten (dekgeld, verzendkosten, certificaten) rechtstreeks door aan de 
   merriehouder. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

- Om in aanmerking te komen voor de gustreductie dient een schriftelijke dierenartsverklaring vóór 1 oktober 2022 in ons bezit te zijn. Dit geldt ook voor de merries die wij met SWS-sperma hebben bediend.

-  Afgifte dekbewijs of gegevens doorgeven aan het stamboek vindt plaats in het 4e kwartaal van het jaar van dekking, doch pas na betaling/ ontvangst dekgeld. 


Op ons bedrijf gelden de algemene dekvoorwaarden van de Bond KWPN hengstenhouders, zoals deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht, incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen.
   Geschillen; Indien er onoplosbare geschillen zijn tussen hengstenhouderij Veninga en de merriehouder worden deze voorgelegd aan de arbitragecommissie van de bond van hengstenhouders, De Beek 125A, 3852 PL, Ermelo.

 

- Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek-en betalingsvoorwaarden en verklaart hierdoor automatisch akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Dierenarts

De begeleiding op ons bedrijf is in handen van dierenartsenpraktijk Fort te Zuidwolde. 

Op ons station betaalt u voor opvoelen en/of scannen € 16,- excl. per keer per merrie (extra behandelingen en medicijnen zijn hier niet bij inbegrepen!).

De veterinaire kosten worden rechtstreeks door dierenartsenpraktijk Fort aan u in rekening gebracht.