Dettori x Zjengis Khan

Wederom een fantastsich veulen van Dettori! Dit keer uit een Zjengis Khan moeder. Fokker: Zorgboerderij Grootenhout, Mariahout.